Portraits Unveiled

“De blik liegt nooit als het licht in zijn ogen neerdaalt.. het is een reis naar de intimiteit van het wezen dat zichzelf aanbiedt aan degene die het ontmoet…”

“Le regard ne ment jamais quand la lumière s’installe dans ses yeux..c’est un voyage dans l’intimité de l’être qui s’offre à celui qu’il croise…”

“The gaze never lies when the light settles in its eyes.. it is a journey into the intimacy of the being that offers itself to the one it meets…”

Philippe Sollers

1
Using Format